Zacisze pod lipą

logoprowld_44.jpg [28.84 KB]

Umowa o dofinansowanie projektu nr 02275-6935-UM0612967/21 z dnia 2.02.2022 r. pn. „Zacisze pod Lipą-utworzenie dwóch produktów turystycznych- ogrodu sensorycznego i ścieżki dydaktycznej – przy ul. Szymanowskiego w Pogorzycach” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Wartość operacji:  125 527,00 zł w tym:

Kwota wydatków kwalifikowanych:  122 527,00 zł w tym:

Kwota dofinansowania:  63 630,00 zł

Przedmiot realizacji projektu: wykonanie dwóch produktów w postaci ogrodu sensorycznego oraz ścieżki dydaktycznej.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Osiągnięto zamierzony cel operacji – utworzenie dwóch obiektów infrastruktury technicznej poprzez budowę ogrodu sensorycznego oraz ścieżki dydaktycznej w miejscowości Pogorzyce.

 

W Pogorzycach powstało Zacisze pod Lipą czyli ogród sensoryczny ze ścieżką dydaktyczną. Wizyta w tym wyjątkowym miejscu to niesamowite wrażenia dla wszystkich zmysłów. Zacisze mieści się obok nowej siedziby miejscowej OSP i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Szymanowskiego w Pogorzycach. Ogród sensoryczny wraz ze ścieżką dydaktyczną to idealne miejsce do wypoczynku dla dzieci i dorosłych. Poprzez kontakt z naturą pobudza i oddziałuje na wszystkie zmysły człowieka: wzrok, słuch, powonienie, dotyk i smak. Ogród został wyposażony w małą architekturę umożliwiającą odpoczynek i relaks. Znalazło się tu również miejsce na pergole, ławki i muzyczną scenę sensoryczną.

W oparciu o rodzime gatunki ziół i roślin, charakterystycznych dla Pogorzyc, powstała również ścieżka dydaktyczna opatrzona specjalnymi tabliczkami informacyjnymi, na których są ich nazwy i właściwości. Są też ławki, huśtawki, stojaki rowerowe, domki dla owadów, a nawet szafa do bookcrossingu.