Przebudowa drogi gminnej ul. Mieszka I - Fundusz Dróg Samorządowych

Przebudowa drogi gminnej ul. Mieszka I 100632 K odcinek I w km od 0+000,00 do km 0+177,45, odcinek II od km 0+000,00 do km 0+053,56 oraz odcinek III od km 0+000,00 do km 0+016,58, w miejscowości Chrzanów, Gmina Chrzanów

zostało zrealizowane przez gminę Chrzanów z udziałem środków w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Całkowity koszt wykonanego zadania wyniósł (brutto): 778 842,73 zł

Wartość dofinansowania z FDS: 295 326,00 zł

Wkład własny powiatu: 483 516,73 zł

Okres realizacji zadania:
Data rozpoczęcia realizacji zadania 26.11.2019 r.
Data zakończenia realizacji zadania 24.07.2020 r.

W ramach zadania wykonano:

  • nową nawierzchnię z kostki brukowej na drodze dojazdowej o łącznej długości ok. 250 mb
  • chodnik dla pieszych,
  • 56 miejsc postojowych, w tym 3 dla osób niepełnosprawnych,
  • ścieżki dla pieszych,
  • zjazd publiczny z drogi ul. Mieszka I.

Przebudowano także infrastrukturę podziemnej elektroenergetycznej sieci kablowej oraz słupy oświetleniowe, zabezpieczono kanalizację teletechniczną i wybudowano wpusty deszczowe.