Remont drogi gminnej ul. Szarych Szeregów - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Remont drogi gminnej 100623K (ul. Szarych Szeregów) w km od 00+045 do km 00+530 w miejscowości Chrzanów, Powiat Chrzanowski, Gmina Chrzanów

naglowek_loga_rzadowyfunduszdrog.jpg [29.39 KB]

Dofinansowano ze Środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Wartość przyznanego dofinansowania:  317 848,00 zł

Całkowita wartość:  635 697,87 zł

Remont drogi gminnej ul. Szarych Szeregów ma na celu uzyskanie jednolitych parametrów nośności nawierzchni. Zakres prac obejmuje:

  • remont jezdni o długości 485,0 mb wraz z zatokami autobusowymi i zjazdami na drogi osiedlowe
  • remont nawierzchni chodnika wraz z wymianą obrzeży
  • regulacja kratek ściekowych i studni
  • wykonanie oznakowania poziomego

Umowę o finansowanie lub dofinansowanie zadania podpisano 31.08.2023 r.