Oświadczenie Burmistrza Miasta Chrzanowa w sprawie działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej Chrzanów - miasto obręb Chrzanów i obszar wiejski obręb Balin