Oświadczenie Burmistrza Miasta Chrzanowa w sprawie działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej Chrzanów - miasto, obręb Kościelec nr-nr497/22, 497/24, 505/4