Oświadczenie Burmistrza Miasta Chrzanowa w sprawie działek oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej Chrzanów - miasto obręb Kościelec nr 108/42 oraz 4666/8