Oświadczenie Burmistrza Miasta Chrzanowa w sprawie działek oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej Chrzanów - miasto obręb Kościelec nr 292/27, 292/55, 288/62