Harnes Francja

Współpraca pomiędzy Chrzanowem a Harnes we Francji ma historię sięgającą końca lat 70-tych. W tym czasie strona francuska wybiera do współpracy polskie miasto Chrzanów, jako turystycznie bardziej atrakcyjne niż Bytom. Następnie, w wyniku oficjalnych zabiegów trwających do sierpnia 1980 roku, zostaje podpisany dekret zezwalający na współpracę pomiędzy miastami Chrzanów i Harnes. W czerwcu 1981 roku przybywa do Chrzanowa pierwsza oficjalna wizyta przedstawicieli miasta Harnes w składzie: Andre Bigotte, Desir Dumont, Ryszard Kurek i Józef Łysik. W chrzanowskim muzeum zostaje podpisany Akt Miast Bliźniaczych. Ze strony władz Chrzanowa podpisu dokonuje ówczesny Naczelnik Miasta – Jan Czuba. W tym samym roku pierwsza grupa młodych chrzanowian odwiedza zaprzyjaźnione miasto we Francji. Kontynuacja współpracy między władzami i ludnością obu partnerskich miast jest podpisywana w postaci protokołu na kolejne 5. lecia. Partnerzy zobowiązują się utrzymywać wymianę i komunikację w dziedzinie kultury, nauczania, młodzieży, sportu i turystyki oraz stworzyć najlepsze warunki do umacniania tradycyjnych więzów przyjaźni.

Porozumienia pomiędzy miastami

 

Współpraca Chrzanowa z Harnes