Iwano-Frankiwsk Ukraina

Współpraca z ukraińskim miastem Iwano-Frankiwsk (dawny Stanisławów) rozpoczęła się w 1997 roku wyjazdem przedstawicieli samorządu chrzanowskiego na Ukrainę w celu nawiązania bliższych kontaktów pomiędzy miastami. Oficjalne porozumienie z Miastem Iwano-Frankiwskiem a Powiatem Chrzanowskim i gminami: Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż i Trzebinia zostało podpisane na lata 2001-2005. W myśl porozumienia obie strony mają rozwijać współpracę i wymianę informacji w dziedzinie kulturalnej, oświatowej, gospodarczej, sportowej i turystycznej oraz dążyć do umacniania tradycyjnych więzów przyjaźni i wzajemnego poznania. W 2003 roku zostało podpisane porozumienie o współpracy Publicznego Gimnazjum Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Chrzanowie a szkołą Podstawową Nr 3 w Iwano-Frankiwsku. Porozumienie ma pomóc w wymianie doświadczeń dydaktycznych i wychowawczych, organizacji wzajemnych wizyt w celu poznania historii, kultury, walorów turystycznych miast i regionów, nawiązaniu znajomości, wspólnym udziale w zawodach sportowych i imprezach kulturalnych nauczycieli i uczniów obu szkół.

Iwano-Frankivsk (do 1962r. Stanisławów) — królewskie wolne miasto, położone między Nadworniańską a Słotwińską Bystrzycą, u podnóża malowniczych Karpat, nieopodal starego Halicza — stolicą księstwa Halicko-Włodzimierskiego. W 1602 r. miasto otrzymało prawa magdeburskie, zostało stworzone w miejscu wioski Zabłocić, jako forteca dla obrony przed napadami i najazdami krymskich tatarów oraz punkt oparcia polskich możnowładców Potockich na ziemi Halickiej. Stanisławów powstał wokół placu rynkowego i ratusza, które zachowały się, z niewielkimi zmianami, do dzisiejszych czasów. W dalszym rozwoju miasta zaznaczyła się charakterystyczna dla epoki renesansu koncepcja miasta idealnego, co jest widoczne w architekturze przedmieść; ich ulic, świątyń i kamienic.

Iwano-Frankiwsk jest stolicą jednego z obwodów Karpackiego Regionu Ukrainy – obwód Iwano-Frankiwski, pozostałe to: obwód Zakarpacki, Lwowski, Tarnopołski i Czerniewiecki.

Charakterystyka obwodu:
Obwód Iwano-Frankiwski (utworzony w 1939 r.)
Stolica: Iwano-Frankiwsk
Powierzchnia: 83,73 km2
Ludność: 241,1 tys.
Położenie geograficzne: Według rodzaju krajobrazu dzieli się na Wyżynę Podolską Przedkarpacie i Karpaty.
Góry zajmują blisko 50% terytorium.
Podział administracyjny: Obwód podzielony jest na 14 rejonów. Największe miasta to Iwano-Frankiwsk, Kałusz, Kołomyja, Dolina, Nadworna.

Porozumienia pomiędzy miastami

 

Współpraca Chrzanowa z Iwano-Frankiwskiem