Herb

herb_Chrzanów_po.png [117.67 KB]

Herb gminy jest znakiem prawnie chronionym. Zgodę na korzystanie i używanie wizerunku herbu wyraża Burmistrz Miasta Chrzanowa. Herb należy stosować w komunikacji pochodzącej bezpośrednio od władz gminy. Nie rekomenduje się stosowania herbu razem z logo. Stosowanie obydwu znaków możliwe jest tylko w wyjątkowych sytuacjach, po uprzedniej konsultacji i uzyskaniu akceptacji wydziału merytorycznego.

Niedozwolone są:

• zmiana kolorystyki, liternictwa, proporcji elementów składowych herbu,
• dodawanie obcych form graficznych i usuwanie elementów składowych herbu,
• przestawianie elementów składowych herbu,
• obracanie, zniekształcanie (ściąganie i rozciąganie), stosowanie perspektywy herbu,
• umieszczanie herbu na tle uniemożliwiającym jego odczytanie.

Pliki do pobrania

Herb Gminy (wersja: kolor, achromatyczna, achromatyczna odwrócona)