Księga Marki Gminy Chrzanów

SIW to zbiór zaleceń, jak poprawnie wykorzystywać elementy identyfikacji wizualnej marki, a więc poszczególnych symboli tworzących jej wizerunek. Stanowi drogowskaz do zachowania spójnego przekazu gminy. Jego podstawowymi elementami są księga znaku oraz tzw. brandbook czyli księga marki. Oba dokumenty w sposób szczegółowy opisują wygląd, dobór i zasady stosowania m.in. logo, typografii, kolorystykę, oznakowanie jednostek gminy, wzorów materiałów biurowych, e-maili, prezentacji multimedialnych.

 

Zadaniem SIW jest:
- uporządkowanie i poprawa jakości komunikacji
- zwiększenie rozpoznawalności gminy
- budowanie pozytywnego wizerunku
- oszczędność - wspólny system jest skuteczniejszy i tańszy
- wzmocnienie lokalnego patriotyzmu i poczucia wspólnoty

 

System Identyfikacji Wizualnej gminy Chrzanów wykonała firma Redkroft z Warszawy.

Prezentacja SIW online na stronie Wykonawcy: https://redkroft.com/pl/chrzanow

Brandbook można pobrać tutaj.

 

(Uwaga: SIW będzie stale rozwijany, a w związku z jego implementacją może zaistnieć konieczność wprowadzania drobnych zmian/korekt. Załączony plik aktualny na dzień 12.12.2020 r.)