Logo

Logo składa się z geometrycznego sygnetu oraz słowa „Chrzanów” zapisanego krojem pisma Euclid Flex Medium o zoptymalizowanym świetle międzyliterowym. Zabronionym jest samodzielne zapisywanie nazwy. Należy korzystać z dostarczonego pliku zawierającego logo. Poziome pasy w górnej części sygnetu nawiązują swą budową i symboliką do herbu Chrzanowa, natomiast jego dolna część odwzorowuje koła parowozu – charakterystycznego dla historii miasta – zamykając tym samym znak w formie spójnej tarczy herbowej.
Logo jest zamkniętą i skończoną formą. Nie należy dodawać do niego dopisków ani innych elementów graficznych. O ile sygnet występuje w niektórych materiałach samodzielnie, nigdy nie należy stosować samego logotypu bez sygnetu.

Zarządzenie Nr B.0050.547.2019 Burmistrza Miasta Chrzanowa z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Systemu Identyfikacji Wizualnej gminy Chrzanów, w tym jej znaku graficznego (logo).

 

logosygnet.jpg [61.28 KB]

Pole ochronne

Pole ochronne to obszar, którego zadaniem jest chronić czytelność znaku. W jego obrębie nie ma prawa znaleźć się żaden element graficzny nie będący częścią logo. Również wtedy, kiedy znak nie jest umieszczony na apli (w jednym z wyznaczonych kolorów), a bezpośrednio na zdjęciu lub grafice. Granice pola ochronnego wyznaczają wartości A oraz B zaczerpnięte z sygnetu. Wielkość tego obszaru zmienia się proporcjonalnie wraz ze zmianami wielkości logo.

logo_pola_ochronne.jpg [130.42 KB]

Wersja pionowa

Wersja pionowa logo powinna być stosowana w sytuacjach w których wymusza to wyjątkowo wąski format nośnika, a w których wersja pozioma musiałaby zaistnieć w bardzo niewielkim rozmiarze. Przykładem mogą być flaga, długopis lub smycz

logo_pion.jpg [102.55 KB]

 

 

Zestawienie z innymi znakami w ciągu poziomym

Chociaż logo posiada wyznaczone pole ochronne, warto zastosować większe odległości zestawiając je z innymi znakami. Pozwoli to zachować czytelność zarówno logo Chrzanowa jak i pozostałych inicjatyw / marek / instytucji. W układzie poziomym należy zachować między znakami odstęp rzędu 150% szerokości sygnetu.

poziom_inne_loga.jpg [87.55 KB]

Zestawienie z innymi znakami w ciągu pionowym

Nazwa gminy w znaku wyrównana jest do górnej krawędzi sygnetu, co pozostawia pod napisem wolną przestrzeń. Zastosowanie pod logo mniejszego odstępu niż nad nim, optycznie wyrównuje odległości między sąsiadującymi znakami.
W zależności od tego czy logo Chrzanowa znajduje sie nad czy pod innym znakiem, należy zachować odpowiednio odstęp 150% szerokości sygnetu (1.5 C) lub 100% jego wysokości (D).

pion_inneloga.jpg [94.06 KB]

 

Wersje kolorystyczne

Logo Chrzanowa pojawia się najczęściej w czystej bieli na czerwonym tle lub w kolorze czarnym na jasnym tle.

logo-wersjekolorystyczne.jpg [155.79 KB]