Rusza nabór na członków Komitetu Rewitalizacji

Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny Gminnego Programu Rewitalizacji oraz będzie pełnił funkcję opiniodawczo-doradczą Burmistrza Miasta Chrzanowa w zakresie rewitalizacji prowadzonej w Podobszarach: Śródmieście, Kolonia Stella, Kolonia Rospontowa.

Nabór kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji prowadzony będzie od 25 stycznia 2023 r. do 8 lutego 2023 r.

Wypełnioną deklarację należy dostarczyć w ww. terminie:

  1. drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Chrzanowie, Aleja Henryka 20, 32-500 Chrzanów,
  2. bezpośrednio do Wydziału Planowania Przestrzennego i Gospodarki Urzędu Miejskiego w Chrzanowie, w godzinach pracy urzędu,
  3. poprzez przesłanie podpisanego skanu deklaracji na adres: au@chrzanow.pl wpisując w temacie wiadomości: Nabór na członków Komitetu Rewitalizacji.

Więcej informacji w ogłoszeniu poniżej: