INFORMACJE

EKOLOGIA CHCĘ DZIAŁAĆ

Nabór wniosków o przyznanie pomocy dla spółek wodnych oraz związków spółek wodnych

16 lutego 2022
Do 31 marca 2022 roku można składać wnioski o przyznanie pomocy finansowej dla Spółek Wodnych oraz Związków Spółek Wodnych działających na terenie Województwa Małopolskiego.

Samorząd Województwa Małopolskiego w roku 2022 przeznaczył środki w budżecie województwa dla Spółek Wodnych oraz Związków Spółek Wodnych działających na obszarze województwa małopolskiego, prowadzących lokalnie starania aby poprawić wydajność uprawną pól, poprzez zapewnienie tam właściwych stosunków wodnych.

Pomoc finansowa przyznawana jest na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji, w szczególności na:

  • konserwację i renowację rowów melioracyjnych wraz z budowlami,
  • konserwację i renowację drenowania wraz z budowlami,
  • konserwację i renowację rurociągów związanych funkcjonalnie z urządzeniami wymienionymi w pkt 1) i pkt 2),
  • usuwanie szkód powodziowych (do trzech lat od daty ich wystąpienia).

Spółki Wodne działające na terenie Województwa Małopolskiego lub Związki Spółek Wodnych, których Spółki Wodne działają na terenie Województwa Małopolskiego mogą składać wnioski o przyznanie pomocy finansowej do 31 marca 2022 roku. W przypadku dostarczenia wniosków pocztą, decydująca jest data wpływu wniosku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.
Wnioski należy składać/przesyłać na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
30-017 Kraków, ul. Racławicka 56.


Wzór wniosku oraz zasady naboru przyjęte Uchwałą Nr XVII/227/20 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 stycznia 2020 r. (z późn. zm.) dostępne są na stronie internetowej

Kontakt w przypadku pytań:
Małgorzata Wywiał - Główny Specjalista w Departamencie Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego nr tel: 12 29 90 679.

spolkiwodne2 (Large).jpg [139.35 KB]

Podobne aktualności

Kampania edukacyjna "Stopień mniej znaczy więcej"
EKOLOGIA

Kampania edukacyjna "Stopień mniej znaczy więcej"

26 października 2022
Poprawa efektywności energetycznej budynków
INFORMACJE

Poprawa efektywności energetycznej budynków

11 sierpnia 2022
Ogrzej się z TAURONEM
INFORMACJE

Ogrzej się z TAURONEM

21 czerwca 2022