INFORMACJE

EKOLOGIA

Zdecyduj, kto odbierze odpady z Twojej nieruchomości niezamieszkałej

18 maja 2022
Nieruchomości niezamieszkałe, które dotychczas były wyłączone z gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, mogą do niego wrócić od 1 stycznia 2023 r. albo, podobnie jak teraz, we własnym zakresie zapewnić sobie odbiór odpadów. Na podjęcie tej decyzji właściciele i zarządcy mają czas do 31 maja br. O decyzji należy powiadomić Związek Międzygminny „Gospodarka Komunalna” w Chrzanowie.

Właśnie o tych zmianach rozmawiano podczas spotkania przedstawicieli ZMGK z zarządcami i właścicielami nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne. Odbyło się ono w ostatni poniedziałek w MOKSiR w Chrzanowie.

- Nieruchomości niezamieszkałe były wyłączone z ogólnego systemu gospodarki odpadami, czyli tego, który obejmuje bloki i domy prywatne, od początku lutego 2020 roku. W tym czasie ich właściciele lub zarządcy musieli zadbać o podpisanie indywidualnych umów na odbiór odpadów z którąś z firm wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej – przypomina Przewodniczący ZMGK Arkadiusz Pypłacz. I dodaje: - Teraz, dzięki zmianom w prawie, możliwy jest ich powrót do systemu gminnego od początku przyszłego roku.

Nie jest to jednak obligatoryjne. To właściciele nieruchomości niezamieszkałych zdecydują czy chcą być do niego włączeni czy pozostają poza nim.

Jeśli zdecydują się skorzystać z propozycji Związku i przystąpią do organizowanego przez niego jednolitego systemu powinni złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (na wzorze dla nieruchomości niezamieszkałych lub mieszanych). Wówczas od 1 stycznia 2023 r. do 30 czerwca 2025 r. odpady będzie od nich odbierać firma wyłoniona w przetargu przez ZMGK.

Natomiast właściciele tych nieruchomości, które pozostaną poza systemem, muszą do 31 maja br. złożyć do ZMGK pisemne oświadczenie o wyłączeniu się z gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, obowiązujące od 1 stycznia 2023 r. W tym oświadczeniu należy wskazać przedsiębiorcę (wpisanego do Rejestru Działalności Regulowanej), z którym zawarto umowę na odbiór odpadów komunalnych. Kopię umowy należy dołączyć do oświadczenia. Jej brak będzie oznaczał, że oświadczenie jest nieskuteczne.

Zawierając indywidualną umowę należy zadbać, aby obejmowała ona odbiór wszystkich frakcji odpadów komunalnych, czyli: papier, szkło, plastik z metalami, bioodpady oraz odpady zmieszane.

Oświadczenie wraz z kopią umowy można złożyć osobiście w Punkcie Obsługi Mieszkańca (Chrzanów, ul. Sokoła 30), przesyłać pocztą (na adres ZMGK, ul. Piłsudskiego 4, 32-500 Chrzanów) lub przez ePUAP.

Wprowadzane zmiany w przepisach nie obejmują cmentarzy komunalnych i wyznaniowych, nieruchomości na których są świadczone usługi hotelarskie oraz obiektów handlowych o powierzchni handlowej powyżej 400 m2. Te obiekty pozostają poza systemem. Natomiast nieruchomości mieszane wchodzą do systemu obowiązkowo i nie podlegają wyłączeniu.

Szczegóły oraz wzór oświadczenia są dostępne na stronie ZMGK - https://www.zmgk.chrzanow.pl/aktualnosci/informacja-w-sprawie-wlaczenia-nieruchomosci-niezamieszkalych-do-jednolitego-systemu-gospodarowania-odpadami-komunalnymi-organizowanego-przez-zwiazek

 

odp.jpg [1.28 MB]

Podobne aktualności

Kampania edukacyjna "Stopień mniej znaczy więcej"
EKOLOGIA

Kampania edukacyjna "Stopień mniej znaczy więcej"

26 października 2022
Poprawa efektywności energetycznej budynków
INFORMACJE

Poprawa efektywności energetycznej budynków

11 sierpnia 2022
Ogrzej się z TAURONEM
INFORMACJE

Ogrzej się z TAURONEM

21 czerwca 2022