Program „Czyste Powietrze”

 KPO_PCZP_poziom_zestawienie_podstawowe_ CMYK-1.jpg [732.33 KB]

Punkt konsultacyjno - informacyjny programu „Czyste Powietrze”.

W Urzędzie Miejskim w Chrzanowie funkcjonuje punkt konsultacyjno – informacyjny, który umożliwia mieszkańcom gminy pomoc, w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie oraz płatność w ramach programu priorytetowego „Czyste Powietrze”.

Punkt konsultacyjny jest otwarty w wyznaczonych dniach:

- poniedziałek 7:00 – 17:00
- wtorek 7:00 – 15:00

W celu zapewnienia jak najlepszej obsługi, należy uprzednio umówić termin wypełniania wniosków udając się do Urzędu Miejskiego, bądź dzwoniąc  pod numer (32) 758 51 24.

Wniosek można złożyć samemu logując się w serwisie https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-czyste-powietrze

Możliwe jest również złożenie wniosku w oddziale banku, który przystąpi do programu „ Czyste Powietrze” i jednocześnie udzieli kredytu na wnioskowane przedsięwzięcie.

Liczba dotychczasowo złożonych wniosków o dofinansowanie z terenu Gminy Chrzanów do dnia 31.12.2023 r.:

 • 811 wniosków o dofinansowanie,
 • zrealizowano 282 przedsięwzięcia,
 • wypłacono sumarycznie dotacje w kwocie 5 431 331, 87 zł.

Aby móc prawidłowo wypełnić wniosek o dotację prosimy o zgromadzenie niezbędnych informacji:

              INFORMACJE OGÓLNE

 • Dane wnioskodawcy (nr PESEL, telefon kontaktowy itp.)
 • Adres e – mail (niezbędny, aby móc wypełnić wniosek o dofinansowanie w Generatorze wniosków o dofinansowanie, dostęp do e – mail podczas wypełniania wniosku)
 • PIT (na podstawie którego został wykazany dochód – podstawa obliczenia podatku)
 • Osoby uprawnione do podwyższonego poziomu dofinansowania (pobór zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego z Ośrodka Pomocy Społecznej)
 • Liczba ha przeliczeniowych z gospodarstwa rolnego
 • Dane współmałżonka (nr PESEL)

DANE BUDYNKU

 

 • Numer księgi wieczystej
 • Numer działki na której usytuowana jest nieruchomość
 • Rok wystąpienia o zgodę na budowę
 • Powierzchnia całkowita budynku
 • Powierzchnia wykorzystywana na prowadzenie działalności gospodarczej (liczba miesięcy w roku na wykorzystania części budynku na cele prowadzonej działalności gospodarczej)
 • W przypadku inwestycji już rozpoczętych (data wystawienia pierwszej faktury)

 

DANE DOTYCZĄCE PRZEDSIĘWZIĘCIA

 

 1. Jeżeli wymianie podlega źródło ciepła:

- rodzaj nowego ogrzewania

- informacja czy konieczne jest wykonanie przyłącza np. do sieci gazowej

- informacja czy niezbędne jest wykonanie dokumentacji projektowej

- w przypadku kotła na pellet – informacja o emisyjności planowanego do zakupu urządzenia (powyżej/ poniżej 20 mg/m3)

- informacja czy modernizacji podlega instalacja centralnego ogrzewania (w tym kolektory słoneczne) i instalacja do przygotowania ciepłej wody użytkowej

 

 1. Informacja czy planowane jest zamontowanie wentylacji mechanicznej  z odzyskiem ciepła
 2. Informacja czy planowany jest zakup mikroinstalacji fotowoltaicznej
 3. Jeżeli planowane jest ocieplenie ścian/ dachu/ stropu – wielkość ocieplanej powierzchni w m2
 4. Jeżeli planowana jest wymiana okien/drzwi – powierzchnia w m2
 5. Informacja czy konieczne jest wykonanie audytu energetycznego

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami udostępnionymi na oficjalnej stronie https://czystepowietrze.gov.pl

Zgłoszenie naruszeń przepisów w zakresie ochrony środowiska możemy dokonać pod adresem https://ekointerwencja.ekomalopolska.pl/app/ekointerwencja/index.html

Pomiary jakości powietrza są dostępne na stronie internetowej https://powietrze.malopolska.pl/jakosc-powietrza/ oraz https://airly.org/map/pl/